Taikametsän kylästä
Taikametsän kylä on Lapin taidetoimikunnan Opetusministeriön tuella tuottama taidekasvatuksen verkko-oppimisalusta Lapin lastenkulttuuriverkostolle. Lapin lastenkulttuuriverkosto on valtakunnallisen Taikalamppu – lastenkulttuurikeskusten verkoston jäsen. Lapin lastenkulttuuriverkostoon kuuluvat Kemin, Tornion ja Rovaniemen kaupungit, Ranuan ja Inarin kunnat sekä Saamelaiskäräjät.

Lapin lastenkulttuuriverkoston kehittämistehtävät rakentuvat Opetusministeriön Lapille asettamista kehittämistehtävistä, joita ovat mm.
- taide- ja kulttuurikasvatuksen sisältöjen ja menetelmien kehittäminen ml. etäopetuksen käytön kehittäminen taide- ja kulttuurikasvatuksessa
- lastenkulttuurin kehittäminen paikallisesti ja alueellisesti
- saamelaisen lastenkulttuurin edistäminen sekä eri taiteen aloista erityisesti mediakasvatus ja sarjakuva.

Tärkeinä tavoitteina Lapissa ovat saavutettavuus ja toimivan verkoston kehittäminen ja ulottaminen koko Lapin alueelle.

Taikametsän kylän oppimismateriaaleja ovat olleet tekemässä monet eri alojen asiantuntijat. Heidän tietonsa löydät kyseisen taideaineen sivulta. Verkkomateriaali on kaikkien käytettävissä, mutta muistathan kunnioittaa tekijäin oikeuksia.

Verkkomateriaali on tarkoitettu lasten ja nuorten virikkeeksi sekä taide- ja kerho-ohjaajien ja opettajien lisämateriaaliksi. Toivon, että siitä on iloa mahdollisimman monelle ja että se innostaisi hankkimaan lisää tietoa taiteesta, taitoaineista sekä toisi taiteen jokaisen lapsen ja nuoren arkeen.

Käyttäjälle
Tällä sivustolla voit tutustua eri taiteenlajeihin. Voit tehdä tehtäviä itsenäisesti ja lähettää töitäsi arvioitavaksi. Voit myös kysyä taiteesta tai opinnoissasi ja harrastuksissasi esiin tulevista kysymyksistä. Kirjoita kokemuksistasi ja jaa ne halutessasi muiden kanssa. Lähetä kuvia ja selostuksia töistäsi myös muiden ihailtavaksi.

Sivuilla on ohjeita ja kuvia tehtäviin. Lisätietoja aiheesta saat linkeistä.

Opettajalle
Taidekasvatuksen verkko-oppimismateriaali on tarkoitettu itsenäiseen opiskeluun ja/tai sitä täydentävään opiskeluun. Jokaisen taideaineen kohdalla on opettajan oma sivu, jossa on lisä- ja jatkotyöskentelyohjeita vinkkeineen opettajalle. Vinkkejä aiheen liittämisestä muuhun opetukseen löytyy myös. Tehtävät on testattu kouluissa ja materiaali on laadittu taiteen perusopetuksesta annettuja perusteita noudattaen. Keskustelufoorumilla voi jakaa kokemuksia ja ideoita taide- ja kulttuurikasvatuksesta.

Taide on kansalaisen perusoikeus. Kulttuurisesta rikkaudesta ja monimuotoisuudesta kasvaa luovuus ja innovatiivisuus. Niiden perusvalmiudet luodaan taidekasvatuksella ja virikkeisellä kulttuuriympäristöllä. Näiden sivujen yksi tavoite on poistaa taiteeseen osallistumisen esteitä.

Tuija Seppänen
tuottaja-läänintaiteilija
lastenkulttuuri
Lapin taidetoimikunta 2006

Etusivulle